Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
28 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for toksiske effekter uten samtidige terapimessige fordeler.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av boceprevir, økt konsentrasjon av nevirapin.
Bør unngås Økt risiko for toksiske effekter uten samtidige terapimessige fordeler.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dasabuvir.
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Mulig nedsatt konsentrasjon av macimorelin med risiko for falsk positivt testresultat (feilaktig for liten økning i veksthormon-nivåene).
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Mulig nedsatt konsentrasjon av lopinavir (motstridende data; gjelder kombinasjonspreparater som inneholder lopinavir). Nedsatt konsentrasjon av ombitasvir og paritaprevir (gjelder kombinasjonspreparater som inneholder disse virkestoffene).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av telaprevir, økt konsentrasjon av nevirapin.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (ca. 20 % vist for levomorgestrel); mulig redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk kan brukes.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av etravirin (70-80 %). Bortsett fra dette også eventuelt økt risiko for toksiske effekter uten samtidige terapimessige fordeler.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ketokonazol (gjennomsnittlig 70 % i interaksjonsstudie)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nevirapin (30-40 % eller mer).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nevirapin (i gjennomsnitt 30 % i en studie, 60-70 % basert på data i preparatomtalen for nevirapin)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av atazanavir (70-80 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (50-60 % basert på data med enzyminduktoren efavirenz).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av indinavir.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metadon (rundt 50 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (i gjennomsnitt 30 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av lorlatinib (ukjent omfang).
12