Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Ombitasvir, paritaprevir og ritonavir - J05AP53
Nevirapin - J05AG01

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig nedsatt konsentrasjon av lopinavir (motstridende data; gjelder kombinasjonspreparater som inneholder lopinavir). Nedsatt konsentrasjon av ombitasvir og paritaprevir (gjelder kombinasjonspreparater som inneholder disse virkestoffene).

Interaksjonsmekanisme
Nevirapin øker metabolismen av lopinavir, ombitasvir og paritaprevir (gjelder kombinasjonspreparater som inneholder de respektive virkestoffene).

Dosetilpasning
Kombinasjonen med nevirapin er kontraindisert for ombitasvir/paritaprevir i følge preparatomtalen for Viekirax.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp klinisk og laboratoriemessig og dosen av lopinavir ev. justeres ut fra dette når dette midlet inngår i kombinasjonen.