Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Etravirin - J05AG04
Nevirapin - J05AG01

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av etravirin (70-80 %). Bortsett fra dette også eventuelt økt risiko for toksiske effekter uten samtidige terapimessige fordeler.

Interaksjonsmekanisme
Økt metabolisme av etravirin via CYP3A4. Dessuten additive farmakodynamiske effekter.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Manglende effekt av etravirin må forventes. I preparatomalen til nevirapin heter det at samtidig bruk av nevirapin og andre ikke-nukleoside revers transkriptasehemmere ikke anbefales ut fra farmakosynamiske forhold.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
De aller fleste anti-HIV-midler har en rekke interaksjoner. Valg mellom midene må gjøres på individuelt grunnlag.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Intelence

SPC Virammune