Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Johannesurt - Se substanser
Diazepam - N05BA01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av diazepam (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).

Interaksjonsmekanisme
Johannesurt øker metabolismen av diazepam via CYP2C19.

Dosetilpasning
Dosebehovet av diazepam vil anslagsvis være 2-3 ganger høyere i kombinasjon med johannerurt. Interaksjonsgrad vil variere mye og diazepamdosen bør tilpasses ut fra klinisk effekt og evt. bivirkninger. Det enkleste vil være å unngå bruk av johannesurt.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Johannesurt bør seponeres. Eventuelt kan oppstart med et annet antidepressivt legemiddel, for eksempel et SSRI-preparat, vurderes. Observer at det tar 1-2 uker fra johannesurt seponeres til interaksjonseffekten er borte.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Ochs HR, Greenblatt DJ, Roberts G-M et al. Diazepam interaction with antituberculosis drugs. Clin Pharmacol Ther 1981; 29: 671–8.

Ohnhaus EE, et al. The effect of antipyrine and rifampin on the metabolism of diazepam. Clin Pharmacol Ther 1987; 42: 148-56.