Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
12 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol (gjennomsnittlig 2-3 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging)
Bør unngås Økt konsentrasjon av nortriptylin (gjennomsnittlig 3-5 ganger i interaksjonsstudier), økt risiko for bivirkninger (antikolinerge; svimmelhet, munntørrhet m.m.)
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin (i gjennomsnitt 6-7 ganger), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, økt risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende smertedempning).
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (8-9 ganger).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive tramadolmetabolitten O-desmetyltramadool (gjennomsnittlig 70% i interaksjonsstudier med den kraftige CYP2D6-hemmeren paroksetin), økt risiko for terapisvikt (manglende smertedempning).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dakomitinib (i gjennomsnitt 30-40 % ved samtidig inntak; vist for rabeprazol).
Bør unngås Økt mortalitetsrisiko ved tamoksifenbehandling mot brystkreft.
Bør unngås Økt konsentrasjon av metorolol (det er ukjent hvor stor økningen vil være, men den er trolig betydelig).
Bør unngås Økt konsentrasjon av prefenazin (det er ukjent hvor stor økningen vil være, men den er trolig betydelig).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dakomitinib (i gjennomsnitt 30-40 % ved samtidig inntak av protonpumpehemmere, trolig en viss effekt også ved samtidig inntak av antacida).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dakomitinib (trolig relativt liten reduksjon).