Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Trastuzumabemtansin - L01XC14
Vorikonazol - J02AC03

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder bare trastuzumabemtansin (preparatet Kadcyla), ikke ordinært trastuzumab (preparatet Herceptin)

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av DM1, som er en del av emtansin-komponenten i molekylet trastuzumabemtansin. Den kliniske betydningen av dette er ukjent.

Interaksjonsmekanisme
Hemmet metabolisme av DM1 via CYP3A4.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Produsenten av preparatet Kadcyla anbefaler av kombinasjonen hvis mulig bør unngås. Hvis dette ikke er mulig, anbefales det at pasienten følges opp nøye med tanke på bivirkninger av trastuzumabemtansin.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Kadcyla