Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Vorikonazol - J02AC03
Irinotekan - L01XX19

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av den aktive irinotekanmetabolitten SN-38 (100 % basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol) med risiko for alvorlige toksiske effekter.

Interaksjonsmekanisme
Hemmet metabolisme av irinotkan til inaktiv metabolitt via CYP3A4. Dette fører til shunting av metabolismen til den aktive metabolitten SN-38.

Dosetilpasning
Noen produsenter av irinotekan kontraindiserer kombinasjonen på grunn av irinotekans smale terapeutiske bredde. Hvis midlene liekevel må kombineres, kan irinotekandosen forsøksvis reduseres til halvparten av vanlig dose.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten må følges opp med tanke på bivirkninger og mangelfull effekt av irinotekan og dosen justeres ytterligereetter dette.