Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Karbamazepin - N03AF01
Bupropion - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av bupropion (90 %), men økt konsetrasjon av den aktive metabolitten hydroksybupropion (50 %). Usikkert hvilken klinisk nettoeffekt dette gir.

Interaksjonsmekanisme
Karbamazepin øker metabolismen av bupropion via CYP3A4.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Siden effekter er så uforutsigbar, er det bedre å velge et alternativt antidepressivt (eller antiepileptisk) middel.

Legemiddelalternativer
SSRI-preparater kan kombineres med karbamazepin, selv om mange av disse også interagerer, noe som kan kreve ekstra overvåking. Det finnes flere antiepileptika uten relevant evne til å øke/indusere legemiddelmetabolisme (f. eks. lamotrigin, gabapentin og valproat), men indikasjonsområde og dokumentasjon kan være annerledes.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Ketter TA, Jenkins JB, Schroeder DH et al. Carbamazepine but not valproate induces bupropion metabolism. J Clin Psychopharmacol 1995; 15: 327–33.