Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Vaksiner, levende - Se substanser
Cytotoksiske og biologiske immunmodulerende midler - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder bare ved systemisk bruk av fluorouracil og ikke ved lokalbehandling med fluorouracil på huden

Klinisk konsekvens
Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.

Interaksjonsmekanisme
Er en direkte effekt av pasientens nedsatte immunrespons.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Vaksinasjon med levende vaksiner bør generelt sett utsettes til minst 6-12 uker etter at behandling med et cytotoksiske middel er seponert. For immunmodulerende legemilder kan tidsintervallet være et annet. Se preparatomtalen for det aktuelle cytotoksiske/immunmodulerende legemidlet og FHIs vaksinasjonsveileder. Mange ganger kan også pasientens grunnsykdom og annen behandling (for eksempel strålebehandling ved kreftsykdom) påvirke vurdeingen.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Bruk vaksine som er inaktivert/inneholder renset antigen hvis det er tilgjenegelig mot aktuelt agens.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell: Vaksinasjon ved immunsvikt.