Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
47 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av alprazolam.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av alprazolam (inntil 50 % i studier avhenigig av type johannesurt-preparat, men basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin, kan effekten også bli langt kraftigere enn dette).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av alprazolam (gjennomsnittlig 80-90% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alprazolam, økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon. Mulig risiko for paradoksale effekter. Økt toleranse for benzodiazepiner i etanolfrie perioder hos alkoholikere, misbruksproblematikk. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av alprazolam (gjennomsnittlig 60% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av alprazolam (gjennomsnittlig 60%, vist for enzyminduktoren karbamazepin).
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av alprazolam
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alprazolam (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alprazolam (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av alprazolam
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av alprazolam
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av alprazolam
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av alprazolam (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
123