Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Barbiturater og derivater - N03AA
Rivaroksaban - B01AF01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av rivaroksaban, økt risiko for terapisvikt

Interaksjonsmekanisme
Fenobarbital øker metabolismen av rivaroksaban via CYP3A4

Dosetilpasning
Dosebehovet av rivaroksaban vil anslagsvis være 2 ganger høyere i kombinasjon med fenobarbital. Siden interaksjonsgrad vil variere fra person til person, er det viktig med nøye klinisk oppfølging. Serumkonsentrasjonen av rivaroksaban kan også måles, og dosen av rivaroksaban justeres etter dette.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Det finnes flere antiepileptika uten relevant evne til å øke/indusere legemiddelmetabolisme (f. eks. lamotrigin, gabapentin og valproat), men indikasjonsområde og dokumentasjon kan være annerledes

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Xarelto

Benedetti MS. Enzyme induction and inhibition by new antiepileptic drugs: a review of human studies. Fundam Clin Pharmacol 2000;14:301-19