Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Rivaroksaban - B01AF01
Itrakonazol - J02AC02

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av rivaroksaban (2-3 ganger basert på data med den kraftige hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger (blødninger). På grunn av lang halveringstid for itrakonazol kan interaksjonen vedvare i 1-2 uker etter avsluttet behandling med itrakonazol.

Interaksjonsmekanisme
Itrakonazol hemmer metabolismen av rivaroksaban via CYP3A4 og utpumpingen av rivaroksaban i tarmvegg og galle via p-glykoprotein.

Dosetilpasning
Hvis man likevel velger å kombinere midlene, kan det forventes at dosebehovet av rivaroksaban vil være minst 50 % lavere i kombinasjon med itrakonazol. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan en enda større dosereduksjon bli nødvendig. Siden interaksjonsgrad vil variere mye fra person til person, er det viktig med nøye klinisk oppfølging. Plasmakonsentrasjonen eller aktiviteten av rivaroksaban bør måles som støtte for doseringen.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Må vurderes på individuelt grunnlag. Vorikonazol hemmer trolig p-glykoprotein i langt mindre grad (men er en like kraftig hemmer av CYP3A4).

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Xarelto