Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Rivaroksaban - B01AF01
Kinidin - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder personer med samtidig nedsatt nyrefunksjon.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av rivaroksaban. Basert på data fra kombinasjoner med andre legemidler med tilsvarende egenskaper (for eksempel ciklosporin), kan en økning i apiksabankonsentrasjonen på kanskje i størrelsesorden inntil 50 % eller mer forventes. Økningen vil kunne bli større hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Interaksjonsmekanisme
Kinidin hemmer utpumpingen av rivaroksaban i tarmvegg, galle og nyrer via p-glykoprotein.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på økt blødningsrisiko. Eventuelt kan plasmakonsentrasjonen eller aktiviteten av rivaroksaban måles.