Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Indinavir - J05AE02
Rivaroksaban - B01AF01

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av rivaroksaban (usikkert omfang, kan dessuten være avhengig av hvilke anti-HIV-midler som brukes i tillegg til indinavir), økt risiko for bivirkninger (blødninger).

Interaksjonsmekanisme
Indinavir hemmer metabolismen av rivaroksaban via CYP3A4 og utpumpingen av rivaroksaban i tarmvegg, galle og nyrer via p-glykoprotein.

Dosetilpasning
På grunn av kraftig og uforutsigbar effekt bør kombinasjonen fortrinnsvis unngås. Hvis man likevel velger å gi kombinasjonen, kan det, basert på studier med andre kraftige hemmere av CYP3A4 og p-glykoprotein, forventes at dosebehovet av rivaroksaban anslagsvis vil være 50-70 % lavere. Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon kan en enda større dosereduksjon bli nødvendig. Interaksjonsgraden vil også avhenge av hvilke andre anti-HIV-midler pasienten behandles med. Siden interaksjonsgrad vil variere mye fra person til person, er det viktig med nøye klinisk oppfølging. Eventuelt kan plasmakonsentrasjonen eller aktiviteten av rivaroksaban måles som støtte for doseringen.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Også alternative legemidler påvirkes på tilsvarende måte.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Xarelto