Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Enzalutamid - L02BB04
Kloramfenikol - J01BA01

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Gjelder kun ved systemisk bruk av kloramfenikol, ikke ved lokal bruk i for eksempel øyet.

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av kloramfenikol (40-50 % med den kraftige enzyminduktoren fenobarbital, 70-95 % med den kraftige enzyminduktoren rifampicin). Betydelig risiko for subterapeutiske nivåer av kloramfenikol.

Interaksjonsmekanisme
Enzalutamid øker metabolismen av kloramfenikol.

Dosetilpasning
En betydelig doseøkning av kloramfenikol må påregnes. I kasusrapporter med rifampicin har nødvendig doseøkning av kloramfenikol vært i størrelsesorden en tidobling eller mer. Basert på data med fenobarbital er det mulig at en fordobling er tilstrekkelig. På grunn av den potensielt svært kraftige interaksjonen vil ofte det enkleste være å velge alternative antibiotika. Hvis man likevel velger å gi komniasjonen, må pasienten følges svært nøye opp. Det er trolig at doseøkningen ikke tenger å være så stor når kloramfenikol brukes intravenøst som når midlet gis peroralt.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Bikalutamid induserer ikke leverenzymer. Flutamid er ikke tilstrekkelig undersøkt til å kunne si noe om påvirkning av leverenzymer. Ulike antibiotika påvirkes i forskjellig grad av enzyminduktorer.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Koup JR, Gibaldi M, McNamara P et al. Interaction of chloramphenicol with phenytoin and phenobarbital. Case report. Clin Pharmacol Ther 1978; 24: 571–5.

Krasinski K, Kusmiesz H, Nelson JD. Pharmacologic interactions among chloramphenicol, phenytoin and phenobarbital. Pediatr Infect Dis 1982; 1: 232–5.

Bloxham RA, Durbin GM, Johnson T et al. Chloramphenicol and phenobarbitone—a drug interaction. Arch Dis Child 1979; 54: 76–7.

Windorfer A, Pringsheim W. Studies on the concentrations of chloramphenicol in the serum and cerebrospinal fluid of neonates, infants and small children. Eur J Pediatr 1977; 124: 129–38.

Prober CG. Effect of rifampin on chloramphenicol levels. N Engl J Med 1985; 312: 788–9.

Kelly HW, Couch RC, Davis RL et al. Interaction of chloramphenicol and rifampin. J Pediatr 1988; 112: 817–20.