Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Prevensjonsmidler med østrogen - Se substanser
Ritonavir - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (fra ingen effekt til 50 % reduksjon i ulike studier), risiko for nedsatt effekt av antikonsepsjonsmidlene. I tillegg økte konsentrasjoner av visse progestogener (2-3 ganger økning vist for norgestimat/levenorgestrel). Nedsatt konsentrasjon av paritaprevir og dasabuvir (gjelder preparater der disse virketoffene inngår).

Interaksjonsmekanisme
Økt metabolisme av etinyløstradiol (og trolig også østrogen) via glukuroniderende enzymer. Hemmet metabolisme av visse progestogener, trolig via CYP3A4. Det er usikkert hvorfor konsentrasjonen av noen anti-HIV-midler reduseres.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Ut fra et interaksjonsperspektiv bør ikke-hormonell antikonsepsjon foretrekkes. Men med tanke på pasientens grunnsykdom, bør barrieremidler foretrekkes siden dette reduserer smitterisikoen sammenlignet med samleie uten barrierebeskyttelse.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Ouellet D, Hsu A, Qian J et al. Effect of ritonavir on the pharmacokinetics of ethinyl oestradiol in healthy female volunteers. Br J Clin Pharmacol 1998; 46: 111–6.

Sekar VJ, Lefebvre E, Guzman SS et al. Pharmacokinetic interaction between ethinyl estradiol, norethindrone and darunavir with low-dose ritonavir in healthy women. Antivir Ther 200; 13: 563–9.

Bertz R, Hsu A, Lam W et al. Pharmacokinetic interaction between lopinavir/ritonavir (ABT-378r) and other non-HIV drugs (P291). AIDS 2000; 14 (Suppl 4): S100.

Clark RA, Theall K. Population-based study evaluating association between selected antiretroviral therapies and potential oral contraceptive failure. J Acquir Immune Defic Syndr 2004; 37: 1219–20.