Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
31 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av trabektedin (60-70 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).
Bør unngås Økt konsentrasjon av trabektedin (60-70 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).
Bør unngås Økt konsentrasjon av trabektedin (60-70 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).
Bør unngås Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Bør unngås Økt konsentrasjon av trabektedin, økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).
Bør unngås Økt konsentrasjon av trabektedin (60-70 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).
Bør unngås Økt konsentrasjon av trabektedin (60-70 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).
Bør unngås Økt konsentrasjon av trabektedin (60-70 %), økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).
Bør unngås Økt konsentrasjon av trabektedin (60-70 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).
Bør unngås Økt konsentrasjon av trabektedin (60-70 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).
Bør unngås Økt konsentrasjon av trabektedin (60-70 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av trabektedin (konsentrasjonen av trabektedin øker med 60-70% ved samtidig bruk av den kraftige hemmeren ketokonazol; aprepitiant er en langt svakere hemmer enn ketokonazol). I preparatomtalen for trabektedin nevnes likevel at kombinasjonen med apreptant "skal unngås, hvis mulig".
Forholdsregler bør tas Redusert konsentrasjon av trabektedin (ca. 30 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Redusert konsentrasjon av trabektedin (ca. 30 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Redusert konsentrasjon av trabektedin (ca. 30 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tasGjelder netupitant-komponenten i kombinasjonspreparatet, ikke palonosetron.Økt konsentrasjon av trabektedin (konsentrasjonen av trabektedin øker med 60-70% ved samtidig bruk av den kraftige hemmeren ketokonazol; netupitiant er en langt svakere hemmer enn ketokonazol). I preparatomtalen for trabektedin nevnes at kombinasjonen med aprepitant "skal unngås, hvis mulig", mens netupitant, som har omtrent de samme enzymhemmende egenskapene som aprepitant, ikke nevnes eksplisitt.
Forholdsregler bør tas Redusert konsentrasjon av trabektedin (ca. 30 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Redusert konsentrasjon av trabektedin (ca. 30 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Risiko for nedsatt vaksinerespons ved bruk av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av trabektedin (usikkert omfang).
12