Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Trabektedin - L01CX01
Netupitant - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder netupitant-komponenten i kombinasjonspreparatet, ikke palonosetron.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av trabektedin (konsentrasjonen av trabektedin øker med 60-70% ved samtidig bruk av den kraftige hemmeren ketokonazol; netupitiant er en langt svakere hemmer enn ketokonazol). I preparatomtalen for trabektedin nevnes at kombinasjonen med aprepitant "skal unngås, hvis mulig", mens netupitant, som har omtrent de samme enzymhemmende egenskapene som aprepitant, ikke nevnes eksplisitt.

Interaksjonsmekanisme
Netupitant kan hemme metabolismen av trabektedin via CYP3A4.

Dosetilpasning
Dosebehovet av midazolam gitt peroralt vil anslagsvis være 50-70 % lavere ved samtidig bruk av krizotinib. Dosebehovet av midazolam gitt intravenøst vil mest trolig ikke være særlig mye lavere enn vanlig. Som enkeltdose gitt bukkalt i forbindelse med krampeanfall kan trolig vanlig midazolamdose gis.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp ekstra med tanke på med tanke på bivirkninger/toksiske effekter av trabektedin og trabektedindosen justeres etter dette.

Legemiddelalternativer
5-HT3-reseptorantagonister har ingen effekt på metabolismen av trabektedin.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
SPC Yondelis