Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Trabektedin - L01CX01
Ritonavir - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av trabektedin (60-70 % basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for alvorlige bivirkninger (rabdomyolyse, nyresvikt, multiorgansvikt, pancytopeni).

Interaksjonsmekanisme
Hemmet metabolisme av trabektedin via CYP3A4.

Dosetilpasning
Produsenten av trabektedin angir at kombinasjonen må unngås på grunn av den økte risikoen for toksistet. Dette til tross for at økningen i konsentrasjon ikke er ekstremt høy. (På den annen side har trabektidin er relativt liten terapeutisk bredde). Hvis midlene likevel må kombineres, kan dosen av trabektidin forsøksvis reduseres med rundt 40 %, dvs. til rundt 60 % av vanlig dose.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten må følges svært nøye med tanke på bivirkninger/toksiske effekter av trabektedin og trabektedindosen eventuelt justeres ytterligere etter dette.

Legemiddelalternativer
Må vurderes på individuelt grunnlag.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Yondelis