Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
58 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (det er usikkert hvor kraftig effekten vil bli, men det er ikke usannsynlig at det i størrelsesorden kan dreie seg om opp mot en 5-dobling til 10-dobling av konsentrasjonen).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (ca 15 ganger basert på den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4 og med grapefruktjuice og andre dihydropyridiner, vil konsentrasjon av lerkanidipin kunne øke 2-3 ganger).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (det er usikkert hvor kraftig effekten vil bli, men det er ikke usannsynlig at det i størrelsesorden kan dreie som en 5-dobling til 10-dobling av konsentrasjonen).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (det er usikkert hvor kraftig effekten vil bli, men det er ikke usannsynlig at det i størrelsesorden kan dreie som en 5-dobling til 10-dobling av konsentrasjonen).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (ca 15 ganger basert på den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (gjennomsnittlig 15 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (hjertebank, ankelødem, ansiktsrødme).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (det er usikkert hvor kraftig effekten vil bli, men det er ikke usannsynlig at det i størrelsesorden kan dreie som en 5-dobling til 10-dobling av konsentrasjonen).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av lerkanidipin (kanskje i størrelsesorden minst 60 % reduksjon basert på data med andre enzyminduktorer og andre kalsiumblokkere), risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (usikkert hvor stor effekten vil bli, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt risiko for angioødem
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (det er usikkert hvor kraftig effekten vil bli, men det er ikke usannsynlig at det i størrelsesorden kan dreie seg om opp mot en 5-dobling til 10-dobling av konsentrasjonen).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av lerkanidipin (kanskje i størrelsesorden minst 60 % reduksjon basert på data med andre enzyminduktorer og andre kalsiumblokkere), risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (det er usikkert hvor kraftig effekten vil bli, men det er ikke usannsynlig at det i størrelsesorden kan dreie som en 5-dobling til 15-dobling av konsentrasjonen).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (inntil i størrelsesorden 15 ganger basert på den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av lerkanidipin (kanskje i størrelsesorden minst 60 % reduksjon basert på data med andre enzyminduktorer og andre kalsiumblokkere), risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt risiko for nyresvikt, hyperkalemi, hypotensjon, synkope og slag.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (inntil i størrelsesorden 15 ganger basert på den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (det er usikkert hvor kraftig effekten vil bli, men det er ikke usannsynlig at det i størrelsesorden kan dreie som en 5-dobling til 10-dobling av konsentrasjonen).
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (det er usikkert hvor kraftig effekten vil bli, men det er ikke usannsynlig at det i størrelsesorden kan dreie som en 5-dobling til 10-dobling av konsentrasjonen).
123