Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Ketokonazol - J02AB02
Lerkanidipin - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av lerkanidipin (gjennomsnittlig 15 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (hjertebank, ankelødem, ansiktsrødme).

Interaksjonsmekanisme
Ketokonazol hemmer metabolismen av lerkanidipin via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av forventet kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Dersom legemidlene likevel kombineres, kan dosen av lerkanidipin forsøksvis reduseres til 1/10 av opprinnelig, eventuelt enda mindre, under nøye oppfølging av eventuelle bivirkninger og blodtrykk/puls.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Dersom lokal soppbehandling ikke er aktuelt, er det ingen åpenbare alternativer.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
SPC Zanidip

Neuvonen PJ, et al. Itraconazole interacts with felodipine. J Am Acad Dermatol 1995;33:134-5

Jalava KM, et al. Itraconazole greatly increases plasma concentrations and effects of felodipine. Clin Pharmacol Ther 1997;61:410-5

Tailor SA, et al. Peripheral edema due to nifedipine-itraconazole interaction: a case report. Arch Dermatol 1996;132:350-2

Olkkola KT, et al. The effects of the systemic antimycotics, itraconazole and fluconazole, on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of intravenous and oral midazolam. Anesth Analg 1996;82:511-6

Lam YW, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions of oral midazolam with ketoconazole, fluoxetine, fluvoxamine, and nefazodone. J Clin Pharmacol 2003;43:1274-82