Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
20 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av rosuvastatin (gjennomsnittlig 7 ganger i studie), økt risiko for perifere bivirkninger (muskelsmerter, rabdomyolyse). Samtidig innebærer interaksjonen fare for mangelfull lipidsenkende effekt pga av redusert opptak av rosuvastatin i lever via OATP1B1. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Crestor.
Bør unngås Betydelig økt risiko for rabdomyolyse. Flere tilfeller (inkludert noen dødsfall) er rapportert hos pasienter som har brukt denne kombinasjonen.
Bør unngås Betydelig økt konsentrasjon av rosuvastatin med kraftig økt risiko for muskelbivirkninger.
Forholdsregler bør tasMerk informasjon under "Dosetilpasning"Økt konsentrasjon av rosuvastatin (gjennomsnittlig 1,5-2 ganger i interaksjonsstudier med ritonavir pluss lopinavir og 2-3 ganger i interaksjonsstudier med ritonavir pluss ombitasvir/paritaprevir/dasabuvir).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for muskelbivirkninger, inklusive rabdomyolyse (2-6 ganger økning i risikoen i epidemiologiske studier).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for muskelbivirkninger, inklusive rabdomyolyse (2-6 ganger økning i risikoen i epidemiologiske studier).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (50-60 % økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (2-3 ganger økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner). Effekten på rosuvastain er vist for den aktive leflunomidmetabolitten teriflunomid.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (40-50 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av statiner (2-3 ganger økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (2-3 ganger).
Forholdsregler bør tasGjelder rosuvastatin, lovastatin og simvastatin.Økt konsentrasjon av statiner (fra 2-3 ganger til 7-8 økning av plasmakonsentrasjonen er vist for rosuvastatin og fra 40 % til over 2 ganger økning er vist for pravastatin; variende grad av økning kan forventes for andre statiner).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (ca. 2 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ezetimib (3-4 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tas Mulig økt risiko for rabdomyolyse (basert på enkelte kasusrapporter). Det finnes imidlertid et kombinasjonspreparat tilgjengelig, og i kliniske studier med dette ser det ikke ut til å være noen økt risiko for muskelbivirkninger. Det kan tenkes at høye statindoser kan være vel så viktig som kombinasjonen med nikotinsyre i de rapporterte enkelttilfellene.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (gjennomsnittlig 2 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (muskelsmerter; rabdomyolyse).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av ezetimib (gjennomsnittlig 55% i interaksjonsstudie)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (ukjent omgfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av rosuvastatin (gjennomsnittlig 50% i interaksjonsstudie).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av rosuvastatin (50-60%).