Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Ritonavir - Se substanser
Rosuvastatin - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Merk informasjon under "Dosetilpasning"

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av rosuvastatin (gjennomsnittlig 1,5-2 ganger i interaksjonsstudier med ritonavir pluss lopinavir og 2-3 ganger i interaksjonsstudier med ritonavir pluss ombitasvir/paritaprevir/dasabuvir).

Interaksjonsmekanisme
Mest trolig hemmer paritaprevir og eventuelt også ritonavir opptak av rosuvastatin i leverceller via transportpumpen OATP1B1; eventuelt hemmes også BCRP.

Dosetilpasning
Dosen av rosuvastatin trenger ikke reduseres, bortsett fra ved kombinasjon med ritonavir pluss ombitasvir/paritaprevir/dasabuvir, da rosuvastatindosen i utgangspunktet trolig ikke bør være høyere enn 5 mg/d.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med tanke på kolesterolnivåer og eventuelle bivirkninger av rosuvastatin og dosen justeres etter dette.