Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
9 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av fluorouracil (30-40 %), risiko for toksiske effekter uten åpenbar bedret terapieffekt.
Bør unngås Risiko for forvirring og psykotiske symptomer (hallusinasjoner og paranoide tanker). I en studie forekom slike sympotmer hos omtrent 20 % av alle som fikk kombinasjonen.
Bør unngås Mulig risiko for intoleransesyndrom (disulfiramlignende).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av litium (20-125 % i kasuistikker).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av fenytoin (gjennomsnittlig 30 % i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av ciklosporin (opptil 2 ganger i kasuistikker).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av warfarin (30-100 %), økt INR (ikke helt sjelden i størrelsesorden en fordobling), økt risiko for blødninger.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av metronidazol (30-70 %).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av karbamazepin (50 % i en kasusrapport).