Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Alkohol - Se substanser
Metronidazol - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig risiko for intoleransesyndrom (disulfiramlignende).

Interaksjonsmekanisme
Metronidazol kan muligens hemme enzymet acetaldehyd dehydrogenase, som metaboliserer acetaldehyd til eddiksyre. I tillegg kan også hemming av andre enzymer være involvert. Både mekanismen bak og hvor stor risikoen for klinisk påvirkning er, er omdiskutert. Frekvensen av klinisk påvirkning har variert mellom 0 % og 100 % i ulike studier.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør som hovedregel tilrådes å unngå inntak av alkohol under pågående behandling med metronidazol. Eventuelt kan pasienten prøve seg forsiktig fram med små mengder alkohol. Preparatomtalene for metronidazol fraråder samtidig bruk av alkohol.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Sansoy OM. Evaluation of metronidazole in the treatment of alcoholism. A comprehensive three-year study comprising 60 cases. Rocky Mtn Med J 1970; 67: 43–7.

Channabasavanna SM, Kaliaperumal VG, Mathew G et al. Metronidazole in the treatment of alcoholism: a controlled trial. Indian J Psychiatry 1979; 21: 90–3.

Krulewitch CJ. An unexpected adverse drug effect. J Midwifery Womens Health 2003; 48: 67–8.

Penick SB, Carrier RN, Sheldon JB. Metronidazole in the treatment of alcoholism. Am J Psychiatry 1969; 125: 1063–6.

Gelder MG, Edwards G. Metronidazole in the treatment of alcohol addiction: a controlled trial. Br J Psychiatry 1968; 114: 473–5.

Visapää J-P, Tillonen JS, Kaihovaara PS, Salaspuro MP. Lack of disulfiram-like reaction with metronidazole and ethanol. Ann Pharmacother 2002; 36: 971–4.

Williams CS, Woodcock KR. Do ethanol and metronidazole interact to produce a disulfiram-like reaction? Ann Pharmacother 2000; 34: 255–7.

Fjeld H, Raknes G. Er det virkelig farlig å kombinere metronidazol og alkohol? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 17: 1661-3.