Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Warfarin - B01AA03
Metronidazol - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av warfarin (30-100 %), økt INR (ikke helt sjelden i størrelsesorden en fordobling), økt risiko for blødninger.

Interaksjonsmekanisme
Metronidazol hemmer metabolismen av warfarin, primært via CYP2C9.

Dosetilpasning
Anslagsvis 50% reduksjon av warfarin mens metronidazolbehandlingen. Interaksjonsgrad varierer mye og det vil være hensiktsmessig å vurdere alternativt antibiotikum framfor dosejustering. Pasienten bør følges opp med INR-målinger og warfarindosen tilpasses ut fra dette.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Det finnes antibiotika uten relevant hemming av CYP2C9 som kan være aktuelle (for eksempel klindamycin i noen tilfeller), men dette avhenger helt av infeksjonstype, bakterietype og bakteriens resistensmønster. Merk at alle bredspektrede antiobitika kan gi noe økt INR gjennom nedsatt produksjon av vitamin K av tarmbakterier.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
O’Reilly RA. The stereoselective interaction of warfarin and metronidazole in man. N Engl J Med 1976; 295: 354–7.

Laine K, Forsström J, Grönroos P et al. Frequency and clinical outcome of potentially harmful drug metabolic interactions in patients hospitalized on internal and pulmonary medicine wards: focus on warfarin and cisapride. Ther Drug Monit 2000; 22: 503–9.

Howard-Thompson A, Hurdle AC, Arnold LB et al. Intracerebral hemorrhage secondary to a warfarin-metronidazole interaction. Am J Geriatr Pharmacother 2008; 6: 33–6.

Pemberton MN, et al. Derangement of warfarin anticoagulation by miconazole oral gel. Br Dent J 1998;184:68-9

Kazmier FJ. A significant interaction between metronidazole and warfarin. Mayo Clin Proc 1976;51:782-4

Pemberton MN, et al. Miconazole oral gel and drug interactions. Br Dent J 2004;196:529-31

Silingardi M, et al. Miconazole oral gel potentiates warfarin anticoagulant activity. Thromb Haemost 2000;83:794-5

Ariyaratnam S, et al. Potentiation of warfarin anticoagulant activity by miconazole oral gel. BMJ 1997;314:349