Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Metronidazol - Se substanser
Hydantoinderivater - N03AB

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av fenytoin (gjennomsnittlig 30 % i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger.

Interaksjonsmekanisme
Metronidazol hemmer metabolisme av fenytoin, primært via CYP2C9

Dosetilpasning
Anslagsvis 20-30% reduksjon av fenytoin mens metronidazolbehandlingen pågår. Interaksjonsgrad vil variere mye og det kan være hensiktsmessig å vurdere alternativt antibiotikum framfor dosejustering. Hvis metronidazol likevel velges, bør serumkonsentrasjon av fenytoin monitoreres.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Det finnes antibiotika uten relevant hemming av CYP2C9 som kan være aktuelle (for eksempel klindamycin i noen tilfeller), men dette avhenger helt av infeksjonstype, bakterietype og bakteriens resistensmønster

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Blyden GT, et al. Metronidazole impairs clearance of phenytoin but not of alprazolam or lorazepam. J Clin Pharmacol 1988;28:240-5