Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
42 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Bør unngåsGjelder når ondansetron gis peroralt.Nedsatt konsentrasjon av ondansetron (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Mulig økt risiko for alvorlig hypotensjon med bevissthetstap.
Forholdsregler bør tasGjelder når ondansetron gis peroralt.Nedsatt konsentrasjon av ondansetron (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tasGjelder når ondansetron gis peroralt.Nedsatt konsentrasjon av ondansetron (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tasGjelder når ondansetron gis peroralt.Nedsatt konsentrasjon av ondansetron (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tasGjelder uansett ved intravenøs administrasjon av erytromycin. Gjelder ved peroral administrasjon særlig hos pasienter som dessuten har andre risikofaktorer for å utvikle torsades de pointes-arytmier, som for eksempel eksisterende proarytmiske tilstander, hjertesvikt og elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi, hypomagnesemi).Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG.
Forholdsregler bør tas Nedsatt analgetisk effekt av tramadol, nedsatt antiemetisk effekt av 5-HT3-antagonisten. I studier har det vært nødvendig å øke tramadoldosen med fra 30-40 % og opp til det dobbelte til tredobbelte for å opprettholde den analgetiske effekten. Da har også pasienten fått mer kvalme. Interaksjonen er dokumentert for ondansetron, men er trolig en gruppeeffekt av 5-HT3-antagonister.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tasGjelder når ondansetron gis peroralt.Nedsatt konsentrasjon av ondansetron (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tasGjelder når ondansetron gis peroralt.Nedsatt konsentrasjon av ondansetron (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
Forholdsregler bør tasGjelder når ondansetron gis peroralt.Nedsatt konsentrasjon av ondansetron (60-70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG, eventuelt med risiko for alvorlige arytmier.
123