Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
13 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem (gjennomsnittlig 70 % i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon. Økt toleranse for z-hypnotika som zopiklon, eszopiklon og zolpidem i etanolfrie perioder hos alkoholikere, misbruksproblematikk.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem (30-40 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem (kanskje rundt 50 % basert på data med andre kraftige enzyminduktorer).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem (i gjennomsnitt 50 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av zolpidem (20-30 % i noen studier, ingen økning i andre studier).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av zolpidem (gjennomsnittlig 50 % i interaksjonsstudie)