Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
13 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt risiko for sedasjon. Økt toleranse for z-hypnotika i etanolfrie perioder hos personer med alkoholavhengighet, misbruksproblematikk.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem (gjennomsnittlig 70 % i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem (30-40 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem (kanskje rundt 50 % basert på data med andre kraftige enzyminduktorer).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem (i gjennomsnitt 50 %)
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Økt risiko for CNS-depressive effekter, spesielt sedasjon og respirasjonsdepresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zolpidem.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av zolpidem (20-30 % i noen studier, ingen økning i andre studier).
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av zolpidem (gjennomsnittlig 50 % i interaksjonsstudie)