Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Alkohol - Se substanser
Benzodiazepinlignende midler - N05CF

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt risiko for sedasjon. Økt toleranse for z-hypnotika i etanolfrie perioder hos personer med alkoholavhengighet, misbruksproblematikk.

Interaksjonsmekanisme
-

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør informeres om at reaksjonen på alkohol vil kunne bli kraftigere ved samtidig inntak av z-hypnotika.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Kuitunen T, Mattila MJ, Seppala T. Actions and interactions of hypnotics on human performance: single doses of zopiclone, triazolam and alcohol. Int Clin Psychopharmacol 1990; 5 (suppl. 2): 115–30.

Wilkinson CJ. The acute effects of zolpidem, administered alone and with alcohol, on cognitive and psychomotor function. J Clin Psychiatry 1995; 56: 309–18.