Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
22 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av riluzol ved røykestopp.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av klozapin (2-4 ganger) med økt risiko for bivirkninger ved røykestopp.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.I preparatomalen til pirfenidon anbefales det at røyking bør unngås under behandling med pirfenidon, og at pasientene bør oppfordres til å slutte å røyke. Hvis pasienten er optimalt dosert med pirfenidon og så slutter å røyke, vil konsentrasjon av pirfenidon øke (anslagsvis rundt en fordobling), med økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av propranolol (50-100 %) ved røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av olanzapin (50-100 %) med økt risiko for bivirkninger ved røykestopp.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av rasagilin ved røykestopp (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet. Økt konsentrasjon av teofyllin (inntil 2-3 ganger) ved røykestopp. Hos eldre ser forskjellene ut til å være mindre enn hos yngre og mindre enn de tallene som her er angitt.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av cinacalcet (ca. 50 %) ved røykestopp.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av erlotinib (2 ganger eller mer) med økt risiko for bivirkninger ved røykestopp.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av duloksetin (50-100 %) ved røykestopp.
Forholdsregler bør tasGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av flekainid (ca. 50 %) ved røykestopp.
Ingen tiltak nødvendigGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av ropinirol (ca. 50 %) ved røykestopp.
Ingen tiltak nødvendigGjelder i forbindelse med røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.Økt konsentrasjon av ropinirol (ca. 50 %) ved røykestopp.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av warfarin (eventuelt inntil 10-15 %) ved røykestopp. Til tross for disse effektene (som vanligvis er tiletrekkelig til å påvirke INR) har det i de aller fleste studier ikke vært mulig å påvise endringer i INR. Det er effekten av å sluttte å røyke som gir denne interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av agomelatin ved røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av haloperidol (inntil 30-40 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av haloperidol ( inntil 50 %) ved røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av fluvoksamin (inntil 30 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av fluvoksamin (inntil 50 %) ved røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av koffein (anslagsvis rundt 50 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av koffein (anslagsvis rundt en fordobling) ved røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av melatonin (50-70 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av melatonin (2-3 ganger) ved røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.
Ingen tiltak nødvendig Opioidbehovet er økt hos pasienter som nettopp har sluttet å røyke sammenliknet med hos de som aldri har røkt. Det er effekten av å slutte å røyke som gir denne prinsipielle interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet. Obs: I tillegg interagerer bupropion med kodein og med tramadol. Disse to kombinasjonene er lite hensiktsmessige og bør i utgangspunktet unngås (for detaljer, gjør separat interaksjonssøk på aktuell kombinasjon).
12