Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
33 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av zopiklon (ca. 80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av zopiklon. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av zopiklon kan synke med i størrelsesorden 80 %.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av zopiklon (ca. 80% i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av zopiklon (ca. 80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av zopiklon. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4 må man regne med at konsentrasjonen av zopiklon kan synke med i størrelsesorden inntil 80 %.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av zopiklon (ca. 80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av zopiklon (ca. 80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin forventes en betydelig reduksjon (kanskje inntil 80 % nedgang) i konsentrasjonen av zopiklon.
Bør unngås Basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin forventes en betydelig reduksjon (kanskje inntil 80 % nedgang) i konsentrasjonen av zopiklon. Minimale endringer forventes i konsentrasjonen av karbamazepin og den aktive metabolitten karbamazepin-epoksid. Hvis pasienten bruker zopiklon fra før og starter opp med karbamazepin vil det være en økt risiko for for sentralnervøse bivirkninger/ugunstige kognitive effekter de første dagene, før induksjonseffekten kommer.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av zopiklon (ca. 80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av zopiklon (ca. 80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zopiklon (rundt en fordobling basert på data med den moderat kraftige enzymhemmeren erytromycin, samt data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol kombinert med eszopiklon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zopiklon (rundt en fordobling basert på data med den moderat kraftige enzymhemmeren erytromycin, samt data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol kombinert med eszopiklon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zopiklon (rundt en fordobling basert på data med den moderat kraftige enzymhemmeren erytromycin, samt data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol kombinert med eszopiklon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zopiklon (rundt en fordobling basert på data med den moderat kraftige enzymhemmeren erytromycin, samt data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol kombinert med eszopiklon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zopiklon (rundt en fordobling basert på data med den moderat kraftige enzymhemmeren erytromycin, samt data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol kombinert med eszopiklon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zopiklon (ca. 80 % basert på data med enzymhemmeren erytromycin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zopiklon (inntil 80 % basert på data med enzymhemmeren erytromycin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zopiklon (ca. 80 % basert på data med enzymhemmeren erytromycin).
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsdosering av flukonazol.Økt konsentrasjon av zopiklon (ca. 80 % basert på data med enzymhemmeren erytromycin).
12