Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Aciklovir/valaciklovir - Se substanser
Mykofenolsyre - L04AA06

Relevans
Ingen tiltak nødvendig

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Gjensidig økt konsentrasjon (minimale endringer i systematiske studier).

Interaksjonsmekanisme
Mulig svak gjensidig hemming av metabolismen.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Shah J, Juan D, Bullingham R et al. A single dose drug interaction study of mycophenolate mofetil and acyclovir in normal subjects. J Clin Pharmacol 1994; 34: 1029.

Gimenez F, Foeillet E, Bourdon O et al. Evaluation of pharmacokinetic interactions after oral administration of mycophenolate mofetil and valaciclovir or aciclovir to healthy subjects. Clin Pharmacokinet 2004; 43: 685–92.