Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
9 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Mulig nedsatt effekt av prevensjonsmidlet. Produsenten av lesinurad sier at man for sikkerhets skyld ikke bør stole på hormonelle prevesjonsmidler ved samtidig bruk av lesinurad.
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av prevensjonsmidlet. Produsenten av lesinurad sier at man for sikkerhets skyld ikke bør stole på hormonelle prevesjonsmidler ved samtidig bruk av lesinurad.
Bør unngås Redusert urinsyre-senkende effekt av lesinurad.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av statinet (basert på data som viser at statindosen oftere måtte økes hos pasienter som fikk lesinurad enn hos pasienter som ikke fikk lesinurad).
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved engangsbruk av flukonazol.Øke konsentrasjon av lesinurad (50-60 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av karselektive kalsiumantagonister (dihydropyridiner). 30-40 % reduksjon er vist for amlodipin, trolig vil nedgangen i konsentrasjon kunne bli enda større for andre karselektive kalsiumantagonister.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av sildenafil (30-40 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av statinet (basert på data som viser at statindosen oftere måtte økes hos pasienter som fikk lesinurad enn hos pasienter som ikke fikk lesinurad).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av statinet (basert på data som viser at statindosen oftere måtte økes hos pasienter som fikk lesinurad enn hos pasienter som ikke fikk lesinurad).