Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Ritonavir - Se substanser
Bupropion - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av bupropion (50-60 %); i hovedsak vist for ritonavir i kombinasjon med lopinavir.

Interaksjonsmekanisme
Ritonavir induserer metabolismen av bupropion via CYP2B6.

Dosetilpasning
Dosebehovet av bupropion vil anslagsvis være dobbelt så høyt i kombinasjon med ritonavir. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Norvir. Interaksjonsgrad vil variere mye og bupropiondosen bør tilpasses ut fra klinisk effekt og evt. bivirkninger. Siden bupropion er assosiert med kramper ved for høye doser, kan en tilnærming der man starter med vanlig anbefalt dose og deretter titrerer opp til klinisk effekt, være å foretrekke.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Nikotin eller vareniklin på indikasjonen røykavvenning, andre antidepressvia på indikasjonen depresjon. Observer at noen av disse midlene også kan interagere med ritonavir.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Hogeland GW, Swindells S, McNabb JC et al. Lopinavir/ritonavir reduces bupropion plasma concentrations in healthy subjects. Clin Pharmacol Ther 2007; 81: 69–75.

Faucette SR, Wang H, Hamilton GA et al. Regulation of CYP2B6 in primary human hepatocytes by prototypical inducers. Drug Metab Dispos 2004; 32: 348–58.

SPC Norvir