Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
8 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt serumkonsentrasjon merkaptopurin (gjennomsnittlig 4-5 ganger i interakasjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (benmargsdepresjon)
Bør unngås Økt serumkonsentrasjon merkaptopurin (gjennomsnittlig 4-5 ganger i interakasjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (benmargsdepresjon).
Forholdsregler bør tas Ingen endring i INR i to mer systematiske studier. På den annen sider foreligger det kasusrapporter der økt INR er beskrevet.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av teofyllin (20-30 % i noen studier, ingen effekt i andre studier).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for allergiske hudreaksjoner (vist for ampicillin og amoksicillin, for amoksicillin for eksempel 6-8 % ved bruk av amoksicillin alene; 14-22 % når pasienten også bruker allprurinol).
Forholdsregler bør tas Økt serumkonsentrasjon av fenytoin økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Mulig økt konsentrasjon av cyklofosfamids aktive metabolitter (0-100%, i gjennomsnitt 40%), inntil tredobbelt økt risiko for alvorlig benmargssuppresjon.
Ingen tiltak nødvendig Mulig lett nedsatt konsentrasjon av ciklosporin, men ingen økt risiko for graftrejeksjon; økt konsentrasjon av ciklopsorin i en kasuistikk.