Legemiddelvisning

Azacitidine accord - 25 mg/ ml

Pulver til injeksjonsvæske

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Azacitidine accord
Virkestoff: Azacitidin
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01BC07
Varenummer: 346074

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2020
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Pakningen du har valgt å forskrive er en utenlandsk pakning som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, men er tilgjengelig kun pga. legemiddelmangel. Velg en annen pakning, apotek foretar bytte ved mangel.