Legemiddelvisning

Vfend - 200 mg

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Vfend
Virkestoff: Vorikonazol
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 200 mg
Pakning: Hetteglass 1x200 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J02AC03
Varenummer: 004352

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/02/212/025
MT-dato: 23.04.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 816.93
Maksimal utsalgspris for apotek: 1077.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1077.80