Legemiddelvisning

Pilocarpine Minims - 2 % w/v

Øyedråper

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Pilocarpine Minims
Virkestoff: Pilokarpinnitrat
Legemiddelform: Øyedråper
Styrke: 2 % w/v
Pakning: Endosebeholder 20x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: S01EB01
Varenummer: 229956

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.06.2012
MT-status: Uten MT
Innehaver: -
MT-nummer: -
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Legemidlet du nå har valgt å forskrive er ikke vurdert av norske helsemyndigheter og har heller ikke markedsføringstillatelse i Norge. Når du velger å forskrive dette legemidlet, påtar du deg et særlig ansvar overfor pasienten og må utvise særlig aktsomhet med hensyn til legemidlets kvalitet, sikkerhet og effekt.