Legemiddelvisning

Nycoplus B-Total - 1.5 mg / 2 mg / 2 mg / 3 mg / 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Nycoplus B-Total
Virkestoff: Vitamin B1 / Vitamin B2 / Vitamin B6 / Kalsiumpantotenat / Nikotinamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1.5 mg / 2 mg / 2 mg / 3 mg / 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Takeda AS
MT-nummer: 0000-02043
MT-dato: 28.10.1947
MT avregistrert dato: 01.08.2019

Varsel

Leveringssvikt

Nycoplus B-total tabletter og Nycoplus B-tonin avregistreres

Det finnes andre vitamin B-holdige preparater både reseptfritt og reseptbelagt. Legen må vurdere om pasienten kan gå over til andre vitamin B-holdige legemidler.

Nycoplus B-total tabletter og Nycoplus B-tonin avregistreres

Les mer