Legemiddelvisning

Femar - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Femar
Virkestoff: Letrozol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BG04
Varenummer: 184275

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Norge (2)
MT-nummer: 1996-01423
MT-dato: 10.02.1998

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1281.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 1670.30
Trinnpris: 1099.50
Refusjonspris: 1099.50