Legemiddelvisning

Truberzi - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Truberzi
Virkestoff: Eluksadolin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A07DA06
Varenummer: 388068
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.04.2017
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Allergan Pharmaceuticals International Limited
MT-nummer: EU/1/16/1126/003
MT-dato: 19.09.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 889.87
Maksimal utsalgspris for apotek: 1170.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1170.80