Legemiddelvisning

SmofKabiven Perifer

Infusjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: SmofKabiven Perifer
Virkestoff: Aminosyrer, uspesifisert / Glukose / Fettemulsjon / Elektrolytter
Legemiddelform: Infusjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Trekammerpose med overpose (Biofine) 4x1904 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B05BA10
Varenummer: 154717

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Fresenius Kabi Norge AS - Halden
MT-nummer: 08-6152
MT-dato: 12.10.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1660.71
Maksimal utsalgspris for apotek: 2153.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -