Legemiddelvisning

Cholestagel - 625 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cholestagel
Virkestoff: Kolesevelam
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 625 mg
Pakning: Flaske av plast 180 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AC04
Varenummer: -

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Ikke Markedsført
MT-status: Har MT
Innehaver: Genzyme Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/03/268/003
MT-dato: 10.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -