Legemiddelvisning

Opdivo - 10 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Opdivo
Virkestoff: Nivolumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x24 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01FF01
Varenummer: 479954

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
MT-nummer: EU/1/15/1014/003
MT-dato: 19.06.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26076.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 33447.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -