Legemiddelvisning

Repatha - 140 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Repatha
Virkestoff: Evolokumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 140 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn 2x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C10AX13
Varenummer: 586312

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/15/1016/003
MT-dato: 17.07.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3838.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 4954.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -