Legemiddelvisning

Clynav - 5.1 mikrog

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Clynav
Virkestoff: DNA-plasmid som koder for proteiner fra salmonid alfavirus
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 5.1 mikrog
Pakning: Plastpose 1x250 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI10AA02
Varenummer: 472689

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Elanco GmbH
MT-nummer: EU/2/16/197/001
MT-dato: 27.06.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -