Legemiddelvisning

Toviaz - 4 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Toviaz
Virkestoff: Fesoterodinfumarat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 4 mg
Pakning: Blisterpakning 1x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BD11
Varenummer: 116705

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/07/386/003
MT-dato: 20.04.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 279.34
Maksimal utsalgspris for apotek: 392.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 392.40