Legemiddelvisning

Aricept - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Aricept
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2013
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Polen
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 06-4607
MT-dato: 28.03.2008
MT avregistrert dato: 28.03.2013